БЦЖ ваксина


Имунизация и реимунизация против туберкулоза

Състои се от изсушени след предварително замразяване и запазени под вакуум ЖИВИ бактерии БЦЖ и стаблилизатор НАТРИЕВ ГЛУТАМАТ (3 мг).

Предназначена само за ВЪТРЕКОЖНО приложение. Не е посочен адювант на листовката!
ИАЛ одобрено: 31.05.2006

Дата на последна актуализация: януари 2003

Официална листовка