Имунизационен календар (01.04.2010 г.)


Имунизационен календар

Актуален към 01.04.2010

Навършена възраст и приложение


През първите 24 часа след раждането – мускулно: 0,5 мл


От 48-ия час след раждането – вътрекожно: 0,1 мл


Един месец – мускулно: 0,5 мл


Два месеца – мускулно: 0,5 мл


Два месеца – мускулно: 0,5 мл


Три месеца – мускулно: 0,5 мл


Три месеца – мускулно: 0,5 мл


Четири месеца – мускулно: 0,5 мл


Четири месеца – мускулно: 0,5 мл


Шест месеца – мускулно: 0,5 мл


Седем месеца – вътрекожно: 0,1 мл


Дванадесет месеца, не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием (1 година) – мускулно: 0,5 мл


Тринадесет месеца – подкожно или мускулно: 0,5 мл


Шестнадесет месеца (1 година и 4 месеца) – мускулно: 0,5 мл


Шест години – мускулно: 0,5 мл


Седем години – вътрекожно: 0,1 мл


Единадесет години – вътрекожно: 0,1 мл


Дванадесет години – подкожно или мускулно: 0,5 мл


Дванадесет години – мускулно: 0,5 мл


Седемнадесет години – мускулно: 0,5 мл


Седемнадесет години – вътрекожно: 0,1 мл


От 25-ата година през 10 години – мускулно: 0,5 мл

Имунизация


Имунизация против хепатит
тип В (I прием)


Имунизация против туберкулоза


Имунизация против хепатит В (II прием)


Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)


Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием)


Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IІ прием)


Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием)


Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием)


Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием)


Имунизация против хепатит тип В (III прием)


Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират


Първа реимунизация против Стрептококкус пневмоние (IV прием)


Имунизация против морбили, паротит и рубеола.


Първа реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)


Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит.


Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)


Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)


Реимунизация против морбили, паротит и рубеола.


Реимунизация против тетанус и дифтерия


Реимунизация против тетанус и дифтерия


Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)


Реимунизация против тетанус и дифтерия

Ваксина


Рекомбинантна хепатит
В ваксина – Engerix


БЦЖ ваксина


Рекомбинантна хепатит В ваксина Engerix


Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В INFANRIX-IPV+Hib (Pentaxim)


Конюгирана пневмококова ваксина SYNFLORIX


Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В INFANRIX-IPV+Hib (Pentaxim)


Конюгирана пневмококова ваксина SYNFLORIX


Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В INFANRIX-IPV+Hib (Pentaxim)


Конюгирана пневмококова ваксина SYNFLORIX


Рекомбинантна хепатит В ваксина Engerix


БЦЖ ваксина


Конюгирана пневмококова ваксина SYNFLORIX


Триваксина морбили-паротит-рубеола Priorix


Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В INFANRIX-IPV+Hib (Pentaxim)


Тетанус, коклюш и полиомиелит Тетраксим


БЦЖ ваксина


БЦЖ ваксина


Триваксина морбили-паротит-рубеола Priorix


ТетаДиф ваксина


ТетаДиф ваксина


БЦЖ ваксина


ТетаДиф ваксина