Имунизационен календар (01.01.2015 г.)


Навършена възраст
Имунизация против
Ваксина
Начин на приложение
През първите 24 часа след раждането* Имунизация против хепатит Б (I прием) Рекомбинантна хепатит Б ваксина Енжерикс мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
Втори месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (I прием)** Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима /или Пентаксим/ мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс мускулно, 0,5 мл
Трети месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (II прием) Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима /или Пентаксим/ мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи (II прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс мускулно, 0,5 мл
Четвърти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (IІI прием) Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Хексацима /или Пентаксим/ мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс мускулно, 0,5 мл
Седми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет месеца Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс мускулно, 0,5 мл
Тринадесет месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили – паротит – рубеола Приорикс подкожно или мускулно, 0,5 мл
Шестнадесет месеца (не по-рано от една година след III прием) Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б Пентаксим мускулно, 0,5 мл
Шест години Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина Тетраксим мускулно, 0,5 мл
Седем години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
Единадесет години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет години Реимунизация против морбили паротит и рубеола Триваксина морбили – паротит – рубеола Приорикс подкожно или мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) мускулно, 0,5 мл
Седемнадесет години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) мускулно, 0,5 мл

*Ако за хепатит Б ваксинация се използва само монопрепарат (Енжерикс), дозите са 3 – в първите 24 часа след раждането, на 1 месец и на 6 месечна възраст. Иначе от втората доза влиза в състава на Хексацима и дозите общо са 4.

**Според последните промени в Наредба 15 за имунизациите, може да се прилагат различни марки и видове моноваксини или комбинирани многокомпонентни, като не се уточнява и колко на брой, стига общо да съдържат антигените, които се изискват за съответната възраст.

Ваксинациите над едногодишна възраст се правят в календарната година на навършване на възрастта.