Ваксина Инфанрикс-IPV+Hib – какво съдържа


Активни вещества

Дифтериен токсоид (Diphtheria toxoid) 1 не по-малко от 30 IU

Тетаничен токсоид (Tetanus toxoid) 1 не по-малко от 40 IU

Антигени на Bordetella pertussis

Коклюшен токсоид (Pertussis toxoid) 125 микрограма

Филаментозен хемаглутинин (Filamentous Haemagglutinin) 125 микрограма

Пертактин (Pertactin) 18 микрограма

Полиовирус (Poliovirus) (инактивиран)

– тип 1 (щам Mahoney) 240 D-антигенни единици

– тип 2 (щам MEF-1) 28 D-антигенни единици

– тип 3 (щам Saukett) 232 D-антигенни единици

Полизахарид на Haemophilus influenzae тип b (полирибозилрибитолфосфат) (polyribosylribitol phosphate) 3 10 μg конюгиран с тетаничен токсоид като протеинов носител приблизително 30 μg.

1 адсорбиран върху алуминиев хидроксид, хидратиран 0,5 милиграма Al

2 размножени във VERO клетки.

Официална листовка