Наръчник на родителя – въпроси, свързани с ваксините


Посещение пр ЛЛ, документи, РЗИ, докладване на реакции и други.

Преди посещение при личен лекар/педиатър, родителите си задават много въпроси, свързани с ваксините и/или какви са начините за отказ от тях. Тук ще намерите някои ориентири – за правата на родители и деца – законови положения, как се постъпва при личния лекар (ЛЛ) и РЗИ, докладване на странични реакции, информация за ваксините от Имунизационния календар и листовки, декларация за забрана за медицински интервенции и реклами върху детето, докато е на детска градина/училище и друга информация.

Интересувайте се от правата си, четете, търсете допълнителна информация!

1. Посещение при личен лекар за ваксинация. Права и възможности за отказ.

Много родители се чудят как да постъпят, когато не желаят да слагат ваксини на децата си, вариантите:

а) Отказване на ваксините и подпис в журнала na ЛЛ, където по принцип се вписва поставянето на ваксини и партидния им номер. В никакъв случай не се подписва каквато и да било декларация (освен при отказ в родилното) допълнително, ако изискат това от вас, няма никакво законово основание за такова изискване. След отказа ви, лекарят информира РЗИ за това.Оттам следва вероятна покана от тях за разговор, вероятно съставяне на акт, последващо НП с определяне размера на глобата и срокове за обжалване; невъзможност за получаване на детски надбавки и посещение на детска градина (все пак се намират някои държавни и частни детски градини, в които приемат и деца без ваксини – с питане всичко се разбира, добър вариант е и родителски кооператив). Глобата, която е определена в наказателно постановление (НК – което ще получите след акта), може да се обжалва, даже е препоръчително. В точка 2. са разгледани тези варианти.

Ако веднъж официално сте отказали ваксина/ваксини, няма основание след това друг лекар отново да иска поставянето им.

б) Отлагане на ваксините при ЛЛ, докато е възможно – причините могат да бъдат различни – настинка, температура, сополчета, неразположение, детето е при баба и дядо на село, в чужбина сте и т.н.

Когато мине необходимата възраст за ваксинация, в някои случаи вече не се поставя съответната ваксина. Но по-често въпреки отминалата възраст за ваксинация, тя се извършва за някои от ваксините. Това е описано в Чл. 17. от Наредба 15: „При лица, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст, имунизациите и реимунизациите се извършват при спазване на минимални интервали и съвместимости между биопродуктите съгласно приложение № 9.”

Ваксинациите могат да бъдат отлагани и при наличие на медицински противопоказания съгласно приложение № 10 към член 20 от Наредба 15.

в) Има родители, които искат лекаря да впише ваксините като сложени, без да ги поставя. Това е начин за избягване на неудобства, свързани с глоби, лишаване от детски надбавки и детска градина. Но родителят трябва да прецени дали това е уместен вариант предвид това, че е „заобикаляне” на закона. Ако не успеят да убедят лекаря и той откаже, търсят друг, който ще се съгласи. Тъй като ЛЛ се сменят 2 пъти в годината, докато дойде време за това, отлагат ваксините по изброените в точка „б” начини.

г) Когато става въпрос за отказ от ваксини за детето в родилното, в отделните клиники има различни практики по този въпрос – информирайте се предварително какви са за съответната клиника. Единият вариант е предварително да се подготви нотариално заверена декларация, която при постъпване се връчва на лекаря. В някои клиники се дават готови декларации за подпис, а в трети изискват да напишете декларация на място в свободен текст. Отделно от това, може и устно да информирате медицинския персонал за решението ви за отказ от ваксини за детето. Когато ви дадат документ за информирано съгласие, който се подписва от всички в родилното, може и в него под линия да впишете отказа от ваксини.

Имайте предвид, че никой лекар няма право да изисква от вас да постави ваксина на детето ви, преди да е навършило съответната възраст за ваксинация. През целия срок – до последния ден от посочената възраст в Имунизационния календар за съответната ваксина, не е късно тя да се постави. Така че не обръщайте внимание на всякакви изнудвания от рода на „изтича срокът за ваксинация, спешно е” и т.н. преди тази дата. За да докажете правотата си му посочете написаното в Имунизационния календар и Наредба 15.

Забележка: Училището е задължително по закон и никой няма право да лиши детето ви от образование, така че всички опити за изнудване, че не може да посещава училище без ваксини, са лъжа!

Следете лекарите да спазват сроковете за ваксиниране на недоносени деца, ако вашето е такова, и в никакъв случай да не изискват ваксинация по-рано от предвиденото в закона. Може и да използвате начините за отлагане на ваксините, посочени в точка 1.б) или вариантите за отказ, ако желаете това.

При посещение при ЛЛ за ваксинация, задължително изисквайте пълна информация за ваксините – ползи, ефективност, вреди – възможни странични реакции – леки, средни, тежки; възможна алергична реакция; възможно отключване на заболявания от ваксините; противопоказания; поинтересувайте се в какви случаи се отлагат или отменят ваксините по закон и дали детето ви не попада в някой о ттях; информирайте го за алергии, ако има такива; настоявайте за обстоен преглед и задължително изискайте да ви предостави листовката на съответната ваксина, която да прочетете подробно и да зададете въпроси за прочетеното, особено за възможните нежелани реакции.

Не разрешавайте на детето ви да се слагат 2 или повече ваксини наведнъж!

Ваксинацията се извършва само от лекар (Наредба 15 “Чл. 15. (1))!

Лекарите са просто изпълнители на задълженията, които са им вменени от системата и закона дори и да имат особено мнение за ваксините, а търпят санкции и мъмрене, ако не ваксинират, търпят и парични загуби. Така че не ги обвинявайте за това, че принудени да ваксинират и да докладват отказ. По-добре е да сте съюзници с тях и заедно да намерите най-доброто решение за вашето дете, а не да се търси конфронтация.

2. РЗИ – варианти за реакция в случай на отказ от ваксини и последствия:

При отказ от ваксина, вероятно от РЗИ ще ви поканят на разговор и/или съставяне на акт (АУАН – акт за установяване на административно нарушение), или могат да ви го донесат вкъщи. Можете да напишете възражение преди да го подпишете. Възражението не отменя глобата, но е от полза, ако решите да обжалвате после. Примерен текст:

“Имунизирането е интервенция, свързана със здравето на детето. На основание Закона за здравето ми се дължи информация. До този момент никой от компетентните здравни органи не ме е информирал относно потенциалните рискове, свързани с предлаганите ваксини, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогноза, вероятността за благоприятно повлияване, рискът за здравето и т. н. конкретно за детето ми, а не общо и по принцип.”

Ако не подпишете акта, ще намерят свидетели и пак ще се счита за връчен, така че е по-добре да се подпише (за да имате екземпляр от самия акт).

Има и други варианти за възражение, което да впишете – най-удачно е да се консултирате предварително с адвокат как да постъпите, още по-добре е, ако намерите такъв, който е специалист по медицинско право.

След акта и на негова основа, от РЗИ издават наказателно постановление (НП), в което пише сумата, която трябва да заплатите – варира от 50 лв. до 200 лв, както и срокът за обжалване. Обжалва се след издаването на НП. Актове не се обжалват, на тях може само да се пише възражение.

Ако се изпусне срока за обжалване, остава да се плати глобата. Ако не я платите, процедурата е следната: Влязло в сила НП, т.е. глоба, се праща на Агенцията по събиране на вземания, която е към НАП. Оттам търсят начин да удържат сумата – от заплата, от майчинство или други суми, които получавате.

Давностният срок е: Ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на 3 месеца от откриване на нарушителя или 1 година от извършване на нарушението. (ЗАНН чл. 34, ал.1, буква “в” – “Не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението…”)

След тези срокове нямат законово основание да ви съставят акт и последваща глоба за съответното нарушение (отказ от ваксина). При неспазване на сроковете от РЗИ, това е достатъчно основание да обжалвате НП като незаконно.

3. Докладване на странични реакции от ваксини.

Когато забележите каквато и да било странична реакция след ваксинация, задължително информирайте личния лекар/педиатъра. Особено ако тя се различава от най-леките (отминаваща температура, оток на мястото на убождане, който намалява). Информирайте го подробно за симптомите, кога са настъпили, продължителност, развитие, общо състояние на детето – физически и поведенчески промени, ако настъпят такива.

Настоявайте на всяка цена лекарят да докладва в РЗИ тези нежелани реакции, дори и ако ви убеждава, че не се дължат на последната/последните сложени ваксини. Посочете му текстове в листовката на ваксината, които потвърждават мнението ви, че реакцията се дължина ваксината (ако има такъв да съответства на тази реакция) и му покажете информация от авторитетен медицински източник (ако откриете такава)за същото. Информирайте го, че и вие паралелно ще докладвате реакцията на РЗИ, както и ще ги информирате, че той е отказал да го направи (в случай че не се съгласи да докладва). Можете освен в РЗИ, паралелно да докладвате реакцията и в МЗ и ИАЛ.

Задължително и вие докладвайте реакцията, независимо дали лекарят я е докладвал или не. И при докладване в РЗИ, освен подробното описание на страничната реакция на детето ви, предоставете текст от листовката на ваксината (ако има такъв да съответства на тази реакция), в който е посочена реакцията получена от вашето дете, или от авторитетен медицински източник на информация, както и цитирайте текст от Методичното указание, където еописана реакцията при вашето дете.

Това ще им говори, че сте запознати с правата си и вероятността да ви пратят “в девета глуха” и отговорът да е обичайния “не се дължи на ваксината”, е по-малка. Интересувайте се какво се случва впоследствие. Ако случаят е тежък – после пишете и до медиите, новинарски сайтове и други, като им разкажете подробно случая и реакцията на лекаря и РЗИ.

Преди да докладвате странична реакция, задължително прочетете Наредба 15 и Методичното указание към нея, за да знаете правата си и видовете странични реакции:

» Наредба 15

» Методично указание за надзор на нежеланите реакции след ваксинация

4. Декларация, с която забранявате всякакви медицински интервенции и реклами върху детето ви, докато е в детската градина/предучилищна/училище.

Понякога в детските градини и училищата се случва да се извършват дейности от медицински лица, възпитатели или учители във връзка с рекламиране на медицински продукти и ваксини или някакви изследвания, извършване на медицински интервенции на децата и други, затова е уместно да представите декларация, в която да забраните всякакви такива дейности без ваше съгласие. Може да я представите в 3 екземпляра – на директора на заведението, на медицинския работник, ако има назначен такъв, и на класен ръководител.

Също така е добре да научите детето само да отказва всякакви такива дейности, да го научите от какво да се пази и да не допуска да правят с него, без ваше съгласие в детската градина или училището.

Примерен текст за такава декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

По силата на тази декларация съставена на 00.00.2000 година и на правно основание чл. 87, ал. 2 от Закона за здравето, аз долуподписаната………………, ЕГН …………., с постоянен адрес: град ……………жк. „……”, улица”………….” № ..ет. 0, ап. 0, община…………., област …………., с лична карта № …………., издадена на………….година от МВР-………….., валидна до ………….година.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат извършвани на детето ми каквито и да било медицински прегледи и интервенции, извън обема на действия по реанимиране или оказване на първа или спешна помощ при травматичен инцидент или спешно/ неотложно състояние;

2. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат поставяни на детето ми каквито и да е ваксини и/или имунизации, независимо от вида и основанието за провеждането на подобна кампания;

3. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат извършвани на детето ми стоматологични прегледи и интервенции;

4. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат давани на детето ми каквито и да било лекарствени препарати (в това число флуорни таблетки, витамини и имуностимулиращи средства) и хранителни добавки;

5. ЗАБРАНЯВАМ вземането на кръв, урина и какъвто и да било биологичен материал за провеждането на изследвания!

6. ЗАБРАНЯВАМ с детето ми да работи психолог без знание/позволение от родителите!

7. ЗАБРАНЯВАМ рекламирането на каквито и да е медикаменти, в това число ваксини, хранителни добавки и други на детето ми! Забранявам участието му в мероприятия, свързани с ваксинационни кампании! Както и участието му в хепънинги, игри и други мероприятия, които се използват с цел реклама на медицински и хранителни продукти, или мероприятия, които са спонсорирани от фармацевтични фирми!

ДЕКЛАРИРАМ, че след като съм уведомена ще извърша необходими прегледи, изследвания и консултации на детето, като резултатите при необходимост ще бъдат представяни на длъжностното лице в детското заведение.

МОЛЯ, своевременно да бъда уведомявана за промени в здравословното състояние на детето, изискващи лекарска консултация или намеса!

Родител:

Град…………. Дата:……………… (………….)


5. Листовки/КХП (Кратка характеристика на продукта – предназначена за медицински специалисти) на ваксините от Имунизационния календар – задължителни и препоръчителни:

Важно уточнение – някои от ваксините са генно модифицирани! Например ваксините срещу хепатит Б, в това число Енжерикс (задължителна), ваксините срещу човешки папилома вирус – Церварикс (препоръчителна). Където пише “рекомбинантна” или “произведено чрез рекомбинантна ДНК технология”, това е ГМО!

Някои от ваксините са живи – БЦЖ ваксината (задължителна), Приорикс (задължителна), Ротарикс (препоръчителна).

Някои ваксини съдържат тиомерсал (живак) – ТетаДиф (задължителна), някои противогрипни ваксини (препоръчителни).

Енжерикс

Ротарикс

Синфлорикс

Церварикс

БЦЖ ваксина

Пентаксим

Приорикс

Тетраксим

ТетаДиф

Инфанрикс-IPV+Hib

Листовките/КХП на ваксините могат да се намерят в сайта на съответния производител, на страницата на ИАЛ и в някои медицински сайтове. Задължително търсете листовка/КХП с последна редакция, тоест да е актуална. За предпочитане е да преглеждате КХП, а не листовката за пациента, защото КХП е по-подробна и с по-пълноценна информация.

6. Имунизационен календар на Р.България.

През първите 24 часа след раждането – мускулно, 0,5мл, Имунизация против хепатит тип В (I прием) – Рекомбинантна (ГМО) хепатит В ваксина Engerix.

От 48-ия час след раждането – вътрекожно, 0,1 мл, Имунизация против туберкулоза – БЦЖ ваксина (жива).

Един месец – мускулно, 0,5 мл, Имунизация против хепатит В (II прием) – Рекомбинантна хепатит В ваксина Engerix.

Два месеца – мускулно, 0,5 мл, Имунизация против дифтерия,тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием) – Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В Pentaxim.

Два месеца – мускулно, 0,5 мл, Имунизация против Стрептококус пневмоние (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина Synflorix.

Три месеца – мускулно, 0,5 мл, Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IІ прием) – Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В Pentaxim.

Три месеца – мускулно, 0,5 мл, Имунизация против Стрептококус пневмоние (II прием) – Конюгирана пневмококова ваксина Synflorix.

Четири месеца – мускулно, 0,5 мл, Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием) – Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В Pentaxim.

Четири месеца – мускулно, 0,5 мл, Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием) – Конюгирана пневмококова ваксина Synflorix.

Шест месеца – мускулно, 0,5 мл, Имунизация против хепатит тип В (IIIприем) – Рекомбинантна хепатит В ваксина Engerix.

Седем месеца – вътрекожно, 0,1 мл, Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.

Дванадесет месеца – не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием (1 година) – мускулно, 0,5 мл, Първа реимунизация против Стрептококкус пневмоние (IVприем) – Конюгирана пневмококова ваксина Synflorix.

Тринадесет месеца – подкожно или мускулно, 0,5 мл, Имунизация против морбили, паротит и рубеола – Триваксина морбили-паротит-рубеола Priorix (жива).

Шестнадесет месеца (1 година и 4 месеца) – мускулно, 0,5 мл, Първа реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием).

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В Pentaxim.

Шест години – мускулно, 0,5 мл, Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит – Комбинирана ваксина срещу дифтерия,тетанус, коклюш и полиомиелит – Tetraxim.

Седем години – вътрекожно, 0,1 мл, Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина.

Единадесет години – вътрекожно, 0,1 мл, Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) – БЦЖ ваксина.

Дванадесет години – подкожно или мускулно, 0,5 мл, Реимунизация против морбили, паротит и рубеола – Триваксина морбили-паротит-рубеола Priorix.

Дванадесет години – мускулно, 0,5 мл, Реимунизация против тетанус и дифтерия – ТетаДиф ваксина.

Седемнадесет години – мускулно, 0,5 мл, Реимунизация против тетанус и дифтерия – ТетаДиф ваксина.

Седемнадесет години – вътрекожно, 0,1 мл, Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) – БЦЖ ваксина.

От 25-ата година през 10 години – мускулно, 0,5 мл Реимунизация против тетанус и дифтерия – ТетаДиф ваксина.

*От мес. Ноември 2012г. е въведена препоръчителна (по желание на родителите) ваксина против HPV (човешки папилома вирус) – Cervarix (ГМО), безплатна.


*Фейсбук групата “За или Против задължителните ваксини” – https://www.facebook.com/groups/161283897242551/