Сериозен тетанус при имунизирани пациенти


Nathan E. Crone, MD и Anthony T. Reder, MD

Принадлежност на автора
Отдел по неврология и Институт за мозъчни изследвания, Чикагски Университет, Чикаго, Ил.

Откъс – превод от английски

Сериозен тетанус (степен III) възниква при трима имунизирани пациенти, които имат високи серумни нива на антитетанусови антитела. Болестта е фатална при един от пациентите. Един от пациентите е хиперимунизиран, за да произвежда търговски тетанусов имуноглобулин. Двама пациенти са имунизирани 1 година преди представянето. При приема, титрите на антитетанусовите антитела са 25 IU/ml до 0.15 IU/ml при хемаглутинирането и количественото определяне по ELISA, повече от 0.01 IU/ml се счита за защитно.

Въпреки, че един от пациентите изглежда е получил адекватни антитетанусови титри при ин-витро измерванията (0.20 IU), защитните биологични количествени изпитвания при мишките ин-виво показват титър с по-малко от 0.01 IU/ml, от което следва, че може да е имало дупка в имунния и набор за тетанусовите невротоксини, но не и за токсоиди. Това е първият доклад за тетанус тип III с предпазни нива на антителата в Съединените Щати. Диагнозата на тетануса обаче не бива да се отхвърля само на базата на привидно защитни антитетанусови титри.

© 1992 by AAN Enterprises, Inc.