Адсорбирана ваксина срещу дифтерия и тетанус


Tetadif

 Съдържание:

Пречистен тетаничен токсоид

Пречистен дифтериен токсоид

АЛУМИНИЕВ ХИДРОКСИД

ТИОМЕРСАЛ (ЖИВАЧНО СЕДИНЕНИЕ)

Натриев хлорид, вода за инжекции.

Пречистените тетаничен и дифтериен токсоиди са получени чрез детоксикиране с Формалдехид и топлина на дифтериен и тетаничен токсини. Токсоидите са адсорбирани върху алуминиев хидроксид. Като консервант е използван Тиомерсал (ЖИВАЧНО СЕДИНЕНИЕ).

Дата на последна редакция на листовката – февруари 2012

Официална листовка